FUNCTIEBESCHRIJVING

Als eindverantwoordelijke leidt, coördineert en superviseert u de dagelijkse gang van zaken in het verpleeghuis en de assistentiewoningen (indien van toepassing) en geeft u leiding aan de (afdelings)managers en woonassistenten. Indien nodig motiveert en stimuleert u de medewerkers en ziet u toe op de kwaliteit van de zorg, zonder de administratieve en financiële aspecten van het runnen van een verpleeghuis uit het oog te verliezen. U vertegenwoordigt de instelling in diverse besluitvormingsorganen en rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.

U zorgt voor een professioneel financieel beheer bij de uitvoering van het zorgaanbod. In samenwerking met de algemeen directeur stelt u het budget op en controleert u dit. U houdt de bezettingsgraad in de gaten.

U ontwikkelt een relevant netwerk van belangengroepen, bewoners en families. U werkt nauw samen met de thuiszorgcoördinator om de zorgketen zo goed mogelijk te organiseren. U leidt, coacht en motiveert het team van service managers. U bent klantgericht en stimuleert de teams om zich te concentreren op het maximaal ondersteunen van de bewoners.

HOOFDTAKEN

Personeelsbeheer: samenwerken met de diensthoofden en een doeltreffend personeelsbeleid voeren
Kwaliteit: verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van zorgprocessen en -diensten, optimaliseren van het kwaliteitsbeleid
Financieel beheer: ontwikkelen/bevorderen/controleren van budgetten, interpreteren en analyseren van maandresultaten, …
Planning en organisatie
Communicatie en PR: verantwoordelijk zijn voor het imago van de instelling, beantwoorden van vragen van bewoners en hun familie, actief netwerken
Regelgeving: sociale wetgeving, RIZIV, erkenning, subsidies, …

SPECIFIEKE VERANTWOORDELIJKHEDEN

Bepalen en uitvoeren van de strategische doelstellingen van een rust- en verzorgingstehuis
Het organiseren van de werking van het rust- en verzorgingstehuis
de budgettaire en materiële middelen van de organisatie beheren of de financiële operaties plannen
Controle en analyse van de gegevens over de activiteiten van het verpleeghuis, en voorstellen van maatregelen om deze te verbeteren
Toezien op het personeelsbeleid van het verpleeghuis (salarissen, opleiding, aanwerving, enz.)

PROFIEL

Vereiste opleiding :

Bachelordiploma beroepsonderwijs minimum (gericht)
Gelijkwaardig door ervaring

Werkervaring :

Ruime managementervaring in een servicegerichte organisatie (ten minste 2 jaar).
Ervaring in de sociale sector met winstoogmerk (gezondheidszorg en/of bejaardenzorg) strekt tot aanbeveling.

Talenkennis: Nederlands en/of Frans (goed) – afhankelijk van de locatie van het verpleeghuis.

VEREISTE VAARDIGHEDEN

U bent een gepassioneerde people manager met een bewezen vermogen om op een diplomatieke maar doelgerichte manier de gestelde doelen te bereiken.

 • Flexibiliteit – in staat zich aan te passen aan veranderende omstandigheden
 • Stress beheersen
 • Zelfstandig werken
 • Heb een gevoel van precisie
 • Commercieel
 • Klantgericht
 • Makkelijk om mee te praten
 • Eerbiediging van regels en overeenkomsten
 • Vermogen om te leren
 • Samenwerken als een team
 • Planning en organisatie

VOORDELEN

 • Vast contract van onbepaalde duur
 • Salarispakket inclusief extra-legale voordelen
 • Bedrijfswagen
 • Tankkaart
 • Laptop van de zaak voor professioneel gebruik
 • GSM van de zaak voor professioneel gebruik
 • Extra 4 vakantiedagen boven op de 20 wettelijke dagen
 • Jaarlijkse bonus op basis van doelstellingen
 • Zeer goede ziekenhuisverzekering
 • Zeer goede pensioenverzekering
 • Vaste werkuren

Past u in het profiel? Stuur uw CV en sollicitatiebrief naar :

Sollicitatie jobaanbieding

« * » indique les champs nécessaires

1Uw informatie
2Solliticatie afronden

Vos informations

Naam*
E-mail*